ako to funguje?

OBJEDNAJ

vyplnte formulár

Pri vytváraní nového dizajnu loga považujeme za dôležité poznať filozofiu Vašej spoločnosti, aby logo stelesňovalo spoločnosť ako takú. Preto vyplnte objednávový formulár, a čo najviac opíšte vaše predstavy o logu.

vyplnte formulár

Vyplňte objednávkový formulár, v ktorom si vyberiete požadovaný balíček služieb, vyplňte Vaše kontaktné údaje. 

tvorba loga

Neponúkame prácu 10 grafikov, a ani vypracovanie návrhov za 2 dni, pretože ak ma byť logo kvalitné, tak to nie je ani možné. V prípade, že by ste neboli spokojní s prvou prezentáciou návrhov loga ktorú Vám ponúkneme, vypracujeme Vám ďalšie 2 návrhy. (to všetko v cenne balíka služieb).

tvorba loga

Po uhradení zálohovej faktúry začneme pracovať na Vašom projekte a do 7-10 pracovných dní Vám odprezentujeme 4 návrhy.

úpravy loga

Na vašom logu pracujeme až dovtedy, pokial nie je klient s výsledkom na sto percent spokojný. Všetky úpravy sú samozrejme v rámci ceny jednotlivých balíkov.

tvorba loga

Vami vybraný návrh loga začneme upravovať podľa Vašich požiadaviek, pripravíme Vám návrh farebnosti loga.

finalizácia loga

Jednoduchý Logomanál obsahuje: definícia loga v priamych PANTONE Farbach, cmyk, rgb, použitie loga v negatíve, čiernobiele logo, logo na korporátnom podklade, definícia farieb. Pri balíku extra, special a premium je logo definované v Design manuáli spoločnosti (viď balíček služieb)

finalizácia loga

Definitívnu verziu loga vám spracujeme do finálneho logopacku, ktorý obsahuje všetky potrebné formáty loga a jednoduchý logomanál.

Čo robí logo dobrým? 

Dobré logo je charakteristické, vhodné, praktické, grafické a má jednoduchú formu, pričom sprostredkúva zamýšľané posolstvo jeho majiteľa. Za účinným logom zvyčajne stojí koncepcia alebo „význam“, ktorý komunikuje zamýšľané posolstvo. Skvelé logo sa zvyčajne svojou podstatou zredukuje na dve veci: skvelá koncepcia a skvelé prevedenie. Logo s jednoduchým dizajnom umožňuje ľahké rozpoznanie a robí logo univerzálnym a zapamätateľným. Dobré logá obsahujú niečo jedinečné bez toho, aby boli prehnané.

balíček služieb

280 €

KLASIK

4 RôZNE NáVRHY LOGA
NELIMITOVANý POčET KOREKTúR
LOGOMANUÁL (OBSAHUJE: KLASICKÉ LOGO, INVERZNÉ LOGO, LOGO V KORPORáTNEJ FARBE, LOGO V PANTONE, čIERNOBIELE LOGO, MONOCHROMATICKé LOGO, DEFINíCIA FARIEB)
VšETKY POTREBNé FORMáTY LOGA (VEKTOR AI, EPS, PDF, BITMAPA PSD, JPG, PNG, GIF)

OBJEDNAJ

380 €

EXTRA

4 RôZNE NáVRHY LOGA
NELIMITOVANý POčET KOREKTúR
LOGOMANUÁL (OBSAHUJE VIĎ BALíK KLASIK)
VšETKY POTREBNé FORMáTY LOGA (VEKTOR AI, EPS, PDF, BITMAPA PSD, JPG, PNG, GIF)
NáVRHY PRE HLAVIčKOVÝ PAPIER, OBáLKY A VIZITKY
PRÍPRAVA TLAčOVýCH SUBOROV
NáVRH PEčIATKY SPOLOčNOSTI

OBJEDNAJ

680 €

ŠPECIÁL

4 RôZNE NáVRHY LOGA
NELIMITOVANý POčET KOREKTúR
KOMPLETNý KORPORáTNY DESIGN MANUÁL SPOLOčNOSTI (OBSAHUJE VšETKY DEFINíCIE LOGA, Povolené formy farebnosti, ochranná zóna logotypu, Zakázané formy použitia, Typografia - Základné fonty, Printové materiály - vizitky, hlavičkový papier, obálky, E-mail hlavička, Power point - prezentácia, Darčekové predmety, Tričká, Vozidlá

OBJEDNAJ

1 280 €

PREMIUM

4 RôZNE NáVRHY LOGA
NELIMITOVANý POčET KOREKTúR
KOMPLETNý KORPORáTNY DESIGN MANUÁL SPOLOčNOSTI
(viď balík special)
kompletný návrh webovej stránky (Redakčný systém, Responzívny dizajn, Optimalizácia pre vyhľadávače, Technická podpora)

OBJEDNAJ

proces návrhu loga

Niektorí ľudia možno premýšľajú, čo je také ťažké na vytvorení dobrého loga. Sú malé a vyzerajú, že sa dajú celkom ľahko spraviť. Takže by to nemal byť žiadny problém, nie? Pokiaľ sa pozeráte len na samotný výsledok práce dizajnéra, tvorba loga môže vyzerať ako jednoduchá úloha. Ale nie je to tak. Logo si vyžaduje premýšľanie a kreativitu. Dobré logo tvorí až vzájomná súhra mnohých prvkov.“

Harrison Mcleod

PORTFÓLIO

pozri viac

aloe vera

pozri viac

chemrbo

pozri viac

aerobtec

pozri viac

agm transport

pozri viac

smile stret food

pozri viac

zelená planéta

pozri viac

cityburger

pozri viac

ids bk

účel loga

Logo (priamo) nepredáva, logo identifikuje. Je to len asociácia s produktom, službou, firmou alebo korporáciou, ktorá logu prepožičiava nejaký reálny zmysel. Logo odvodzuje svoj význam a užitočnosť z kvality toho, čo symbolizuje. Je nerozumné domnievať sa, že si logo spraví svoju prácu okamžite, ešte skôr ako sa publikum riadne presvedčí o kvalite firmy. Logo odvodzuje význam od kvality veci, ktorú symbolizuje, nie naopak.

Paul Rand

SLUŽBY

WEB DESIGN

- responzívne webové stránky
- návrh grafiky mobilných aplikácii
- tvorba internetových bannerov
- grafický návrh newsletterov

GRAFICKÝ DESIGN

- grafický návrh letáku, plagátu
- návrh grafiky pre katalógy, brožúry
- ponukové listy, pozvánky, poukazy
- grafický návrh ikonky, piktogramu

PRODUKTOVÝ DESIGN

- návrh grafiky pre rôzny poduktový design, etikety, obaly
- firemný merchandise
- návrh výbavy a POS materiálov

REKLAMA

- návrh grafiky pre bibloard,
reklamné tabule, bannery
- kreatívny koncept promotion
- Retail a Horeca Promotion

KONTAKT

Leave this empty
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form